New Jersey Wic

Gid Alimantè ak Pwogram

Efektif Jiyè 2024

Sa pou pote nan WIC

Men dokiman ou dwe genyen pou tout randevou pou sètifikasyon:

*Tanpri sonje, dokiman sa yo pa obligatwa pou yon Randevou Sètifikasyon Entèmedyè, sof si biwo WIC ou a di yon bagay ki diferan.

Ti konsèy sou zafè Acha nan WIC

Kat eWIC la dwe la nan moman ou ap peye a.
Etap sa yo ka varye soti nan yon magazen ale nan yon lòt.
Pran swen Kat eWIC ou a.

Se sèl moun ou fè konfyans avèk kat ou a ak PIN ou pou kite achte pou ou.

Si kat eWIC ou a pèdi, yo vòlè li oswa li andomaje, kontakte biwo WIC ou a pou w resevwa yon nouvo kat. Ou kapab anile kat ou a tou lè w rele Nimewo Sèvis Kliyantèl la ki se:

Pwodui Lèt

Lèt

Sa Ki Otorize

Mak Magazen an Sèlman
Nenpòt Mak

Sa Ki Pa Otorize

*Nouvo Pwodui/Gwosè

Lèt Soja

Sa Ki Otorize

8th Continent

Original
Vaniy

Pacific Foods

Ultra Soy Original
(ka sèlman)

Silk

Original

*Nouvo Pwodui/Gwosè

Fwomaj

Fason pou achte fwomaj:

1 liv fwomaj

(16 oz.)

-oswa-

1/2 liv fwomaj

(8 oz.)

1/2 liv fwomaj

(8 oz.)

Sa Ki Otorize

Nenpòt Mak
Pake 8 oswa 16 oz. yo sèlman nan varyete sa yo:

Sa Ki Pa Otorize

*Nouvo Pwodui/Gwosè

Yogout

Bwat 32 oz.
Bwat 32 oz. Pake tas 4 oz. yo otorize
Fason pou achte yogout:
GenericYogurt
Yon tas 32 oz.
-oswa-
wic_GenericYogurt_4oz lowfat

De pake ki gen kat tas 4 oz.

-oswa-
Yon pake ki gen uit tas 4 oz.
GenericYogurt
Yon tas 32 oz.
-oswa-
wic_GenericYogurt-8

De pake ki gen kat tas 4 oz.

-oswa-
wic_GenericYogurt
Yon pake ki gen uit tas 4 oz.

Sa Ki Otorize

Sa Ki Pa Otorize

Matyè Gra Antye
Axelrod_logo

Axelrod

Senp

Bowl and Basket

(ShopRite)

Senp

Brown Cow

Senp
Erab
Vaniy

Dannon

Senp
Vaniy

desi natural logo

Desi Natural Dahi

Senp

Essential Everyday

Senp

Foodtown

Senp

La Yogurt*

Senp
Frèz
Vaniy

Lucerne

Senp
Vaniy

Weis

Senp

Tikal Matyè Gra

Activia

Seriz Nwa
Mitiy
Mango
Ti Fwi Wouj Melanje
Pèch
Prin
Frèz
Frèz Fig
Vaniy

Sa Ki Pa Otorize: Lejè

Axelrod_logo

Axelrod

Senp

Best Yet

Senp
Frèz
Vaniy

Bowl and Basket

(ShopRite)

Senp
Frèz
Vaniy

Cream O Land

Senp

Crowley*

Senp

Dannon

Senp
Frèz
Frèz Banana
Pèch Mango
Vaniy

Sa ki otorize: Epè Klasik

desi natural logo

Desi Natural Dahi

Senp

Essential Everyday

Mitiy
Senp
Frèz
Vaniy

Foodtown

Senp
Frèz
Vaniy

Great Value

(Walmart)

Pèch
Frèz
Frèz Fig
Vaniy

LaLa

Senp
Mango
Frèz
Vaniy

La Yogurt*

Senp​
Vaniy

Lucerne

Frèz
Vaniy

Mehadrin

(Kosher)

Senp
Vaniy

stop$shop

Stop & Shop

Senp

Urban Meadow

Senp

Wegmans

Senp
Vaniy

Weis

Mitiy
Pèch
Senp
Frèz
Vaniy

White Rose

Senp
Vaniy

Yoplait

Pèch Rekòt
Frèz Fig/Fwabwaz pou Timoun
Frèz/Mitiy pou Timoun
Frèz/Fig Frèz pou Timoun
Trix Frèz/Mitiy pou Timoun
Frèz
Frèz Fig
Vaniy

San Matyè Gra
Axelrod_logo

Axelrod

Senp

Best Yet

Senp

Bowl and Basket

(ShopRite)

Senp

Dannon

Senp

desi natural logo

Desi Natural Dahi

Senp

Essential Everyday

Senp

Foodtown

Senp

Great Value

(Walmart)

Senp

J&J

(Kosher)

Senp
Frèz
Vaniy

La Yogurt*

Senp

Lucerne

Senp

Normans

Norman's (Kosher)

Frèz
Vaniy

stop$shop

Stop & Shop

Senp
Vaniy

Urban Meadow

Senp

Wegmans

Senp

Weis

Senp
Vaniy

White Rose

Senp

*Nouvo Pwodui/Gwosè

Fwi ak Legim

Fwi ak Legim Fre

Sa Ki Otorize

Sa Ki Pa Otorize

Fwi ak Legim Fre Jele

Sa Ki Otorize

Sa Ki Pa Otorize

Fwi ak Legim nan Bwat

Sa Ki Otorize

Sa Ki Pa Otorize

*Nouvo Pwodui/Gwosè

Ji pou Fanm

Konsantre ki Jele 11.5 – 12 oz.

100% Ji Sèlman

Nenpòt Mak

Zoranj
(regilye, avèk kalsyòm, avèk ma, elatriye)

Nenpòt Mak

Chadèk

Best Yet

Pòm

Essential Everyday

Pòm
Rezen

Freedom's Choice

Pòm

Great Value

(Walmart)

Pòm
Rezen

Hannaford

Pòm (abaz konsantre)

Market Pantry

(Target)

Pòm
Rezen

My Essentials

Pòm (abaz konsantre)

Old Orchard

Pòm
Rezen
Anana
Rezen Blan
100% ji zoranj melanj*

Parade

Pòm

Seneca*

Pòm

ShopRite

Pòm

Signature Select

(Acme)

Pòm

Stop & Shop

Pòm
Rezen

Tipton Grove*

Pòm

Weis

Pòm

48 oz. Ki Pa Refrijere epi Ki Refrijere

100% Ji Sèlman

Pòm & Eve

Pòm
Krannberi Pòm
Krannberi Franbwaz
Krannberi Natirèlman

Best Yet

Zoranj
Zoranj Mango
Zoranj Anana
Anana

Freedom's Choice

Pòm

JJ_100_48oz_Grape_Front

Juicy Juice

Pòm
Seriz
Ponch Fwi
Rezen
Kiwi Frèz
Zoranj Mandarin

Motts apple juice

Mott's

Pòm
Ponch Fwi

Northland

Krannberi

Ruby Kist

Pòm
Zoranj
Anana
Rezen Blan

Seneca

Pòm

Sa Ki Pa Otorize

*Nouvo Pwodui/Gwosè

Ji pou Timoun

64 oz. Ki Pa Refrijere epi Ki Refrijere

100% Ji Sèlman

Nenpòt Mak

Zoranj
(regilye, avèk kalsyòm, avèk ma, elatriye)

Nenpòt Mak

Chadèk

Pòm & Eve

Pòm
Krannberi Pòm
Krannberi Chadèk
Krannberi Grenad
Krannberi Franbwaz
Pòm Estil Natirèl
Krannberi Natirèlman
Melon dlo rezen*

Best Yet

Pòm
Krannberi
Rezen
Zoranj Mango
Zoranj Anana
Anana
Rezen Mòv
Tomat
Legim
Rezen Blan

Campbell's

Tomat
Tomat ki gen Tikal Sodyòm

Diane’s Garden

Legim
(abaz konsantre)

Essential Everyday

Pòm
Pòm ki gen Kalsyòm
Pòm ki gen Vitamin D
Krannberi
Rezen
Anana
Tomat
Tomat (tikal sodyòm)
Legim
Legim (tikal sodyòm)

Foodtown

Pòm
Rezen

Freedom's Choice

Pòm
Rezen
Tomat

Great Value

(Walmart)

Krannberi Chadèk
Tomat
Legim
Rezen Blan Pèch*

Hannaford

Pòm
Rezen

Hy-Top

Pòm
Rezen
Krannberi Chadèk
Tomat
Legim

IGA

Pòm
Rezen

Juicy Juice

Juicy Juice

100% Juice
(Nenpòt gou)

kedem new

Kedem

Mayi Rezen
Rezen
Rezen Wouj
Rezen Pèch

Key Food

Pòm
Pòm Krannberi
Krannberi
Anana Rezen
Rezen Blan

Krasdale

Pòm
Rezen

Life Every Day

Pòm
Rezen*

Market Pantry

(Target)

Pòm
Rezen
Tomat

Mott's

Pòm
Pòm Seriz
Pòm Mango
Pòm Rezen Blan
Ponch Fwi

My Essentials

Pòm
Rezen

Nature’s Own

Pòm
Rezen

Northland

Mitiy
Blakbèri Akay
Krannberi
Krannberi Blakbèri
Krannberi Cheriz
Krannberi Chadèk
Krannberi Mango
Krannberi Grenad
Krannberi Franbwaz
Grenad Mitiy
Franbwaz Mitiy

Ocean Spray

Ocean Spray

Pòm
Rezen Mi
Krannberi
Krannberi Blakbèri
Krannberi Seriz
Krannberi Rezen Mi
Krannberi Èldèbèri
Krannberi Mango
Krannberi Anana
Krannberi Grenad
Krannberi Franbwaz
Krannberi Melon

Sa ki pa otorize: Varyete ki gen gou krannbery

Old Orchard

Old Orchard

Akay Grenad
Pòm
Pòm Krannberi
Melanj Ti Fwi Wouj
Seriz Nwa Krannberi
Mitiy Grenad
Seriz Grenad
Krannberi Grenad
Rezen
Kiwi Frèz
Zoranj Mandarin
Pèch Mango
Franbwaz Wouj
Frèz Melon
Rezen Blan
Seriz Zonbi
100% ji zoranj melanj*

Parade

Pòm
Rezen

PriceRite

Pòm

Red & White

Pòm
Krannberi
Krannberi Pòm
Krannberi Chadèk

Ruby Kist

Pòm
Rezen
Anana
Tomat
Rezen Blan
100% ji zoranj melanj*

Seneca

Pòm

Sesame Street

Big Bird’s Pòm
Cookie Monster’s Berry
Elmo’s Punch
Grover’s White Rezen
Elmo & Abby's Mango Strawberry*

ShopRite

Pòm
Sid Pòm
Rezen*
Tomat
Legim (tikal sodyòm)

Signature Select

(Acme)

Pòm
Krannberi
Krannberi Chadèk
Krannberi Grenad
Krannberi Franbwaz
Rezen
Anana
Tomat
Legim
Rezen Blan

Stop & Shop

Pòm
Sid Pòm
Krannberi
Rezen
Tomat
Legim

That's Smart

Rezen

Tipton Grove

Pòm
Rezen

Urban Meadow

Pòm

V8

Legim Orijinal
Legim ak Tikal Sodyòm
Legim ki Pike Anpil

Wegmans

Pòm
Krannberi
Krannberi Pòm
Krannberi Rezen Mi
Krannberi Franbwaz
Rezen

Weis

Pòm
Pòm ki gen Kalsyòm
Krannberi
Krannberi Pòm
Krannberi Chadèk
Rezen
Rezen Blan

Welch’s

Rezen
Rezen ki gen Kalsyòm
Bon Fwi Wouj
Rezen Blan
Rezen Blan Pèch

Sa Ki Pa Otorize

*Nouvo Pwodui/Gwosè

Sereyal Konplè

100% Pat Alimantè ki Fèt ak Ble Konplè

Pake 16 oz. sèlman

Allegra

Espageti

Barilla

Kapelini
Makawoni Koube
Lengina
Koki Mwayen
Makawoni Dwat
Rotini (Makawoni Salad)
Espageti
Espageti Fen

Bionaturae Organic

Fetouchini (ti riban)
Fizili
Pene Rigate
Rigatoni
Espageti

Essential Everyday

Makawoni
Pene Rigate
Rotini (Makawoni Salad)
Espageti
Espageti Fen

Chuster

Chuster*​

Makawoni Koube
Makawoni Dwat
Makawoni Espiral

Gia Russa

Kapelini
Lengina
Pene Rigate
Rotini (Makawoni Salad)
Espageti

Good and Gather Whole Wheat

Good & Gather

Rotini
Espageti

Great Value

(Walmart)

Makawoni Koube
Lengina
Makawoni Dwat
Rotini (Makawoni Salad)
Espageti
Espageti Fen

Heartland

Makawoni Koube
Rotini (Makawoni Salad)

Hodgson Mill

Kapelini
Makawoni Koube
Makawoni Espiral
Espageti Fen

Ronzoni

Lengina
Pene Rigate
Rotini (Makawoni Salad)
Espageti
Espageti Fen

ShopRite

Pene Rigate
Rotini (Makawoni Salad)
Espageti

Signature Select

Makawoni Koube
Lengina
Pene Rigate
Rotini (Makawoni Salad)
Espageti
Espageti Fen

Stop Shop

Stop & Shop

Penne Rigate
Espageti

Via Roma

Pene Rigatoni
Espageti

Weis

Kapelini
Pene Rigate
Rotini (Makawoni Salad)
Espageti

100% Pen Ble Konplè

Pake 16 oz. sèlman

America’s Choice

Arnold

Stone Ground 100%
Whole Wheat Bread

Bakers Choice

Bakers Choice

100% Ble Konplè

Best Yet

Bimbo

Essential Everyday

Franczoz

Gold Medal

Hannaford

Key Food

Krasdale

PAS

Pepperidge Farm

Very Thin

Sara Lee

ShopRite

Signature Select

(Acme)

Stern’s

100% Whole Wheat Rolls
(kantite 8)


100% Whole Wheat Bread

Stop & Shop

Sungrain

Bakery Whole Wheat Bread

The Bakery (Stop & Shop)

urban meadow

Urban Meadow

Weis Bread

Weis

Windmill Farms

100% Stone-Ground Whole-Wheat Bread w/Gluten, Hamatzie


100% Stone-Ground Whole-Wheat Bread w/Gluten, Mezonos

Wonder

100% Tòtiya Ble Konplè

Pake 16 oz. sèlman

America’s Choice

Ble Konplè

Carlita

Ble Konplè
Mayi Blan Mou

Celia’s

Ble Konplè
Mayi Jòn

Chi Chi’s

Ble Konplè
Mayi Blan

Don Pancho

Ble Konplè
Mayi Blan

Herdez

Ble Konplè
Mayi

Key Food

Ble Konplè
Mayi Blan

La Banderita

Ble Konplè
Mayi Jòn
Mayi Blan
Ble Konplè Fajita

La Burrita

Mayi

Mayan Farm

Ble Konplè

Mex-America

Ble Konplè avèk Siwo Myèl

Mission

Ble Konplè
Mayi Jòn

My Essentials

Ble Konplè

Ortega

Ble Konplè

ShopRite

Ble Konplè

Stop & Shop

Mayi Blan
Ble Konplè
Mayi Jòn

Wegmans

Ble Konplè

Weis

Ble Konplè

Diri Mawon

Pake 16 oz.

Sa Ki Otorize

Nenpòt Mak

Sa Ki Pa Otorize

*Nouvo Pwodui/Gwosè

Sereyal Yo Pa Chofe

12 a 36 oz. Sèlman

General Mills

Cheerios

Multi Grain Cheerios

Cheerios Oat Crunch Berry

Cheerios Vanilla Spice

Cheerios Veggie Blends Apple Strawberry

Cheerios Veggie Blends Apple Strawberry

blends-blueberry-banana

Cheerios Veggie Blends Blueberry Banana

7 lang

Blueberry Chex

cinnamon chex

Cinnamon Chex

corn chex

Corn Chex

Rice Chex

Rice Chex

Fiber One Honey Clusters

Berry Berry Kix

Honey Kix

Kix

Total Whole Grain

Wheaties

Grain Berry

Avwàn Griye Orijinal

Cinnamon Frosted Shredded Wheat

Avwàn Rape nan Kouch Krèm Kanèl

Multi-Bran Flakes

Flokon ki gen Plizyè Sondeble

Kellogg’s

Corn Flakes

Corn Flakes
Honey

Corn Flakes
Honey

Crispix

Frosted Mini Wheats

Frosted Mini-Wheats Little Bites Blueberry

Frosted Mini-Wheats Little Bites Cinnamon Roll

Frosted Mini-Wheats Golden Honey

Frosted Mini-Wheats Little Bites Pumpkin Spice

Frosted Mini-Wheats Little Bites Strawberry

Rice Krispies

Special K

Special K Protein Honey
Almond Ancient Grains

Special K Protein Original
Multi Grain Touch of
Cinnamon

Malt-O-Meal

Crispy Rice

Frosted Mini Spooners

Strawberry Mini Spooners

Post

Rezen Nut Flakes

Great Grains
Banana Nut Crunch

Great Grains Crunchy Pecan

Honey Bunches of Oats
with Almonds

Honey Bunches of Oats
with Cinnamon Bunches

Honey Bunches of Oats
Honey Roasted

Honey Bunches of Oats
with Vaniy Bunches

Quaker

Cereal Original

Life Multigrain
Cereal Original

Life Multigrain Cereal Vanilla

Life Multigrain
Cereal Vanilla

Oatmeal Squares
Brown Sugar

Oatmeal Squares
Cinnamon

Oatmeal Squares
Honey Nut

Mak Magazen yo

Sa Ki Pa Otorize

*Nouvo Pwodui/Gwosè

Sereyal Yo Sèvi Cho

11.8 a 36 oz. sèlman

B & G Food

Cream of Rice
Original

Cream of Wheat
1 Minute

Cream of Wheat
2½ Minute

Cream of Wheat
Original Instant

Cream of Wheat
Whole Grain
2 ½ Minute

Best Yet

Instant Oatmeal
Original

Essential Everyday

Instant Oatmeal
Original

Farina

Wheat Cereal
Original

Hy-Top

Instant Oatmeal
Original

IGA

Instant Oatmeal
Original

Key Foods

Instant Oatmeal
Original

Malt-O-Meal

Wheat Cereal
Original

Parade

Instant Oatmeal
Original

Quaker

Instant Grits
Original

Not allowed: Quick 5-Minute

ShopRite

Instant Oatmeal
Original

Signature Select (Acme)

Instant Oatmeal
Original

Stop & Shop

Instant Oatmeal
Original

Parade

Instant Cream
Farina Original

Weis

Instant Oatmeal
Original

Best Yet

Instant Oatmeal
Original

Essential Everyday

Instant Oatmeal
Original

Farina

Wheat Cereal
Original

Food Club

Instant Oatmeal
Original

Great Value (Walmart)

Instant Oatmeal
Original

Hy-Top

Instant Oatmeal
Original

IGA

Instant Oatmeal
Original

Key Foods

Instant Oatmeal
Original

Malt-O-Meal

Wheat Cereal
Original

Parade

Instant Oatmeal
Original

Quaker

Instant Grits
Original

Sa ki pa otorize: 5 Minit Rapid

Parade

Instant Oatmeal
Original

ShopRite

Instant Oatmeal
Original

Signature Select (Acme)

Instant Oatmeal
Original

Stop & Shop

Instant Oatmeal
Original

Parade

Instant Cream
Farina Original

Weis

Instant Oatmeal
Original

Fason pou achte sereyal:
-oswa-
-oswa-
-oswa-
-or-

36
oz.

24
oz.

12
oz.

-or-

18
oz.

18
oz.

-or-

12
oz.

12
oz.

12
oz.

*Nouvo Pwodui/Gwosè

Pwoteyin

Tofou

16 oz. sèlman

Sa Ki Otorize

Azumaya

Swa

Franklin Farms

Di Anpil
Di
Mwayen
Mou

House Foods America

Di Anpil
Di
Demi Di

Nature’s Soy

Di
Mou

Sa Ki Pa Otorize

*Nouvo Pwodui/Gwosè

Ze

Yon katon ze ki gen 12 sèlman
Yon katon ze ki gen 12 sèlman

Sa Ki Otorize

Nenpòt Mak

Sa Ki Pa Otorize

Pwa Sèch, Ti Pwa ak Lantiy

16 oz. sèlman

Sa Ki Otorize

Nenpòt Mak

16 oz. sèlman

Sa Ki Otorize

Nenpòt Mak

Gwo Pwa, Ti Pwa ak Lantiy ki nan Bwat

15 – 16 oz. sèlman

Sa Ki Otorize

Nenpòt Mak

Sa Ki Pa Otorize

*Nouvo Pwodui/Gwosè

Manba

16 – 18 oz. sèlman

Sa Ki Otorize

Nenpòt Mak

Sa Ki Pa Otorize

Fason pou achte pwa ak manba:
-oswa-

4 bwat pwa

-oswa-

1 sachè pwa

1 bokal manba

*Nouvo Pwodui/Gwosè

Pwason nan Bwat

Jiska 30 oz. (yo otorize pake ki gen plizyè yo)

Sa Ki Otorize

Nenpòt Mak

Sa Ki Pa Otorize

Fason pou achte pwason nan bwat:
-oswa-

Sis bwat 5 oz.

-oswa-

Uit bwat 3.75 oz.

-oswa-

De bwat 14.75 oz.

-oswa-

De bwat 15 oz.

Yon bwat 15 oz. epi twa bwat 5 oz.

Manje pou Tibebe

Lèt pou Tibebe

Sa Ki Otorize

Sereyal

Bwat 8 oz. sèlman

Sa Ki Otorize

Beech-Nut

First Choice

Gerber

Sa Ki Pa Otorize

Vyann

Bwat 2.5 oz. sèlman (yo otorize pake ki gen plizyè yo)

Sa Ki Otorize

Baby Basics

Beech-Nut

Earth's Best Organic

Gerber

Sa Ki Pa Otorize

Fwi ak Legim

Bwat endividyèl 4 oz.

Sa Ki Otorize

Alpina

Baby Basics

Beech-Nut

Beech-Nut Naturals

Beech-Nut Organics

Bowl and Basket

Earth's Best Organic

First Choice

Gerber

Happy Baby Organics

Nature's Promise

O Organics

Once Upon a Farm

Parent's Choice

Peter Rabbit Organics

Plum Organics

Tippy Toes

Tippy Toes Organic

Wholesome Pantry Organic

Wild Harvest

Sa Ki Pa Otorize

Fason pou achte manje pou tibebe:
128 oz.
Bokal 32 - 4 oz.
De pake 16 - 4 oz.

- oswa -

96 oz.
Bokal 24 - 4 oz.
De pake 12 - 4 oz.

- oswa -

64 oz.
Bokal 16 - 4 oz.
De pake 8 - 4 oz.

- oswa -

*Nouvo Pwodui/Gwosè

Fòmasyon sou Nitrisyon

Fanmi yo genyen divès mwayen pou yo suiv fòmasyon sou nitrisyon avèk yon Nitrisyonis WIC oswa anliy nan:

njwiconline.org

Klike anba a pou vizite NJWIC sou Entènèt epi konekte ak nimewo ID fanmi w.
Yo gendwa retire ou nan Pwogram WIC la si ou:

Nenpòt nan aksyon sa yo ka fè yo remèt ou kòb ou, pousuiv ou lajistis ak/oswa retire ou nan Pwogram WIC la.

Alètman

Sipò WIC bay pou alètman an gen ladan l:

Pou w jwenn plis enfòmasyon:

Randevou

Fè biwo WIC ou a konnen si:

Pou plis enfòmasyon ak resous NJ WIC, vizite sit entènèt nou an nan:

Gid sa a ka chanje san preyavi selon bagay yo ajoute nan pwodui yo oswa chanjman yo fè ladan yo.